Forskriftsmessig håndtering av Iris Produksjon AS

Iris produksjon forplikter seg til å ta hånd om bilvraket og avfallet som oppstår ved miljøsanering av bilen på en miljøtilpasset og forskriftsmessig måte. Ved å levere bilen til oss, er du med på å hindre at farlige stoffer havner på avveie, og bilen vil bli behandlet ved godkjent mottak på Vikan Avfallsplass. 

Hva som kan leveres med bilen

Bilen må være ryddet for annet avfall og tømt for personlige eiendeler. Et ekstra hjulsett kan følge med bilen. Husk å ta ut evt. bombrikke.

Dersom bilen har skilter på, vil vi kostnadsfritt levere disse inn til Statens Vegvesen.

Hentested og tid

Etter bestilling av henting, vil vi sende en bekreftelse til oppgitt epostadresse på at bestilling er mottatt.

En av våre sjåfører vil deretter ta kontakt på oppgitt telefonnummer, for å avtale tidspunkt som passer for henting. Normalt vil vi ta kontakt innen 2-7 dager, men i hektiske perioder kan dette ta noe lengre tid.

Bilen må være plassert på kjørbar vei og være tilgjengelig for henting med lastebil på tidspunktet som er avtalt. Påse at ikke andre biler eller objekter forhindrer adkomst til henting av bilvraket. Eventuell bomtur på grunn av at bilen ikke er tilgjengelig på avtalt hentetidspunkt, vil kunne bli belastet bestiller.

Ansvar for at bilen skal vrakes

Du må ha med og fremvise legitimasjon ved henting, samt kvittere for at du påtar deg ansvaret for at bilen rettmessig skal vrakes. 

Behandling av personopplysninger

Ved å akseptere avtalevilkårene samtykker du til at dine opplysninger blir lagret i våre systemer. For mer informasjon, les vår personvernerklæring

Personvernerklæring og informasjonskapsler

Personvernerklæringen gjelder for alle Iris Produksjon sine kunder, samt alle besøkende på Iris Produksjon sin hjemmeside. Erklæringen forklarer hvordan personopplysninger samles inn, lagres, brukes og slettes hos Iris Produksjon. I tillegg beskriver vilkårene kundens rettigheter, og Iris Produksjon sine plikter.

1. Behandlingsansvarlig

Iris produksjon er behandlingsansvarlig for alle opplysninger som hentes inn.

2. Formålet med behandling av personopplysninger

Iris produksjon´ formål med behandling av kundeopplysninger er utføre tjenester, yte service, produsere statistikk, samt utføre kredittsjekk for å vurdere kundens betalingsdyktighet.

3. Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Iris produksjon’ avtalevilkår og betingelser regulerer behandlingen av personopplysninger. Ved å bli kunde hos Iris produksjon samtykker kunden også til vilkårene, og Iris produksjon vil behandle kundeopplysningene i tråd med personvernerklæringen.

4. Hvilke personopplysninger behandles

Opplysninger som Iris produksjon mottar om kunden brukes for å administrere kundeforholdet. Personopplysninger som behandles er navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. I tilfeller hvor privatpersoner ønsker faktura behandles fødselsdato for å utføre kredittsjekk.

Iris produksjon lagrer besøksstatistikk for nettstedet. Statistikken skal hovedsakelig brukes til å videreutvikle nettstedet. Vi benytter Google Analytics for å lagre besøksdata. IP-adresser lagres ikke og det er ikke mulig for oss å knytte besøksstatistikk opp mot den enkelte besøkende.

5. Hvor opplysningene hentes fra

Ved opprettelse av kundeforhold og bestilling samles nødvendige personopplysninger inn for å kunne utføre og levere tjenester i henhold til avtalevilkår.

6.Frivillighet til å gi fra seg opplysninger

Gjennom å godta avtalevilkår og inngå et kundeforhold gir kunden frivillig Iris produksjon samtykke til å bruke innsamlede data i våre tjenester. Kunden kan når som helst trekke tilbake sitt samtykke og på så måte si opp sitt kundeforhold. Da vil alle personopplysninger slettes.

7.Utlevering av opplysninger til tredjepart

All data som sendes inn går til servere innen EU og sendes over krypterte kanaler. Data blir kun benyttet til ditt kundeforhold med Iris Produksjon og ikke delt med andre selskaper.

I tilfelle hvor privatpersoner skal kredittvurderes, benyttes et eksternt selskap (Experian). I slike tilfeller stiller Iris produksjon krav om at opplysningene ikke skal brukes til andre formål.

8. Sletting og arkivering av opplysninger

Iris produksjon lagrer personopplysninger så lenge kundeforholdet er aktivt og dataene trengs for å kunne utføre avtalte tjenester, samt yte service. Lagring av kundedata gjøres i våre IT-systemer hvor det er foreligger en databehandleravtale, og Iris produksjon vurderer kontinuerlig behovet for lagring og sletting av personopplysninger. Det er etablert rutine for sletting av data.

9. Kundens rettigheter

Som følge av personopplysningslovens §18 har enhver som ber om det, rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger som er lagret om vedkommende. Kunden kan kreve å få endret eller slettet opplysninger dersom de kan kategoriseres som uriktige, ufullstendige eller irrelevante.

10. Sikring av opplysninger

Hvordan sikres opplysninger? ISO9001 kvalitetsstandard og kvalitetssystem for internkontroll som også innebærer behandling av personopplysninger?

Formålet med kryptering er å sikre en trygg datakommunikasjon mellom server  (vår nettside) og klient (din datamaskin). Dette inkluderer et digitalt sertifikat som skal bevise at nettstedet og dets avsender er ekte.

Webanalyse 

Iris Salten lagrer besøksstatistikk for hele nettstedet. Statistikken skal hovedsaklig brukes til å videreutvikle nettstedet. Vi benytter Google Analytics til å lagre besøksdata. IP-adresser lagres ikke og det er ikke mulig for oss å knytte besøksstatistikk opp mot den enkelte besøkende.

Besøksstatistikken er kun tilgjengelig for web-redaksjonen og IT-avdelingen i Iris Salten.

Deling

Vi har lagt inn muligheten for å videresende artikler i epost og dele artikler i sosiale medier. E-post-adresser som brukes til å videresende artikler, logges ikke. Videre håndtering av data som deles i sosiale medier, reguleres av din avtale med det aktuelle nettsamfunnet.

Statistikk og logg

Når du leser våre nettsider, vil det bli lagret informasjon i statistikk- og logg-filer.
Systemet lagrer user agent, ip-adresse og hvilken side den besøkende har besøkt i en rådata-tabell. Denne informasjonen blir i neste omgang benyttet til å generere statistikk for antall sidevisninger pr objekt (menypunkt, artikkel, fil), pr host og per søkeord. Alle data i rådatatabellen blir slettet etter 2 dager, og den gjenværende statistikken inneholder deretter bare oppsummerte data som ikke kan brukes til å identifisere hver enkelt bruker.

Vi lagrer user agent, ip-adresse og hvilken side den besøkende har besøkt i webserverens logger. Disse loggene blir utelukkende brukt til arbeid rundt feilsøking og sikkerhet, og ingen data blir trukket ut eller brukt fra disse loggene. Loggene slettes etter et gitt intervall (normalt 4 uker). Kun administratorer av webserveren (drift) har tilgang til disse.

KONTAKTINFORMASJON

Dersom du ønsker å komme i kontakt med Retura Iris angående personopplysninger kan du sende mail til vår kundeservice på produksjon@iris-salten.no.