Å skulle jobbe mot null utslipp fremstår antakeligvis som umulig og nærmest litt pompøst. Men vi mener at det å sette en visjon for egen drift som er såpass løftet som dette, gjør at vi hele tiden utfordres til å tenke "hvordan kan vi gjøre ting enda litt bedre".

Det er tre ting som er avgjørende for at vi skal kunne jobbe mot et utslippsfritt Vikan:

  • Erfaringen, kompetansen og kunnskapen til de folkene som jobber i Iris

  • Måten vi drifter anlegget vårt på og investeringene vi gjør for fremtiden

  • Viljen til å ta grep for å gi avfall en høyere verdi gjennom å finne bedre/nye løsninger for gjenvinning eller gjenbruk

Under kan du lese om de tiltakene vi gjør for hvert av disse punktene. Dette er ikke en uttømmende liste, det vil alltid finnes muligheter for å gjøre ting smartere. Hvis du skulle ha gode ideer eller innspill til hvordan vi kan tenke omkring avfallsbehandling i et fremtidsperspektiv er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss i Iris.

 

Hvilke grep gjør vi i egen drift og investering i fremtidens driftsløsninger?

Hel-elektrisk anlegg for restavfallsbehandling

Overvåkning av kompostranker

Sigevannsrensing

Luktregistrering

Transport av avfall ut av regionen

 

Hvilken kompetanse har vi på avfall og hva ønsker vi av ny kompetanse?

Maskinføreren

Lærlingen

Kjemiingeniøren

 

Hvilke grep gjør vi for å flytte avfall oppover i avfallspyramiden?

Omatt Gjenbruksverksted

Kompostering av matavfall til jord

Lokal energiutnyttelse av trevirke

Kvinne med hermetikk i hendene