Vi gjør oppmerksom på at husholdninger som har fått en 130 liters dunk til glass- og metallemballasje nå går over fra tømming hver fjerde uke og over til hver åttende uke. 

1. Vi har stor dunk per i dag, får vi en til i forbindelse med utrulling av ny dunk?

Nei, har dere allerede byttet den lille dunken til en stor dunk på 130 liter for glass- og metallemballasje, blir det ikke satt ut en til. Hvis det at den store dunken for glass- og metallemballasje nå tømmes kun hver åttende uke gjør at du får full dunk, kan du bytte fra 130 liter og over til største størrelse som er 240 liter.

2. Vi har en stor dunk til glass- og metallemballasje som vi deler med noen, får vi en større? Eller må vi ha to?

Hvis dere allerede deler dunk til glass- og metallemballasje vil dere ikke automatisk få byttet denne. Men hvis viser seg at denne dunken er for liten når tømmingen endres fra hver fjerde til hver åttende uke,  bare å ta kontakt med kundesenteret så bytter vi til en større dunk for glass- og metallemballasje på 240 liter. Hvis Iris skal kjøre ut en ny og større dunk til dere, vil det påløpe et servicegebyr på dette.


3. Kan vi beholde den lille glassdunken vi allerede har?

Ja, du kan gjerne beholde den lille glassdunken, og for eksempel bruke til oppsamling inne eller på trappa.
Men denne dunken vil ikke lengre inngå som en del av oppsamlingsløsningen og blir ikke tømt om du setter den frem på tømmedag etter at du har fått en ny og større dunk. Hvis du ikke ønsker å beholde den lille dunken, kan du levere den kostnadsfritt til nærmeste miljøtorg.
 

5. Kan man gå flere sammen om å dele stor glassdunk?

Ja, absolutt! Det er noe vi anbefaler hvis du har lite glass- og metallemballasje. Ta kontakt med vårt kundesentert på iris@iris-salten.no for å gå sammen med naboen om felles dunk. Du kan ha felles dunker for alle avfallstyper.

 

6. Vi som allerede har byttet til større dunk og betalt for den, får vi pengene tilbake?

Nei, dessverre vil du ikke få det. Den nye ordningen har ikke tilbakevirkende kraft.

 

7. Hvordan blir det i store borettslag og sameier som har nedkast for avfall, men har dunker i hver husstand?

I de fleste borettslag som deler dunker eller har avfallsanlegg under bakken, vil beboere få dunker for glass- og metallemballasje på deling. For noen borettslag vil hver husstand få en egen glassdunk på 130 liter. Her vil det være mulig å for eksempel dele dunk med naboen. Ta kontakt med kundesenteret.