Åpningstider
Onsdag13:00-18:00
Lørdag fra 1. april til 1. september10:00-14:00
Bevegelige helligdagerStengt
Onsdag før skjærtorsdagStengt
PåskeaftenStengt
Pinseaften10:00-14:00
Julaften og NyttårsaftenStengt


Husk sortering!

På mottaket skal avfalles fordeles på ulike containere. Mye av det sorterte avfallet er gratis å levere. Sorter derfor avfallet før du pakker det inn i bilen eller tilhengeren, slik at avfall som leveres gratis enkelt kan plukkes ut.

Betaling

På Miljøtorg Beiarn beregner kundebehandler på torget pris etter avfallets volum. Betaling skjer kun med bankkort.

Næringskunder må søke om bedriftsavtale på forhånd dersom de ønsker faktura tilsendt. Det enkleste vil for de fleste være å betale med kort.

Her finner du prisliste for privatkunder som gjelder for Miljøtorg Beiarn.