Morselskapet Iris Salten IKS og døtrene Iris Service AS, Retura Iris AS, Iris Produksjon AS og Mivanor AS har alle sin hovedvirksomhet og administrasjon på Vikan. 

Kundeservice  
Telefon: 75 50 75 50
Åpningstiden på kundesenteret er fra 08.00-15.30 mandag til fredag. 
Lørdag og søndag: Stengt. 
E-post: kundesenter@iris-salten.no
 

OVERSIKT OVER KONTAKTINFORMASJON TIL HELEIDE DATTERSELSKAP

Iris Salten IKS
Adm.dir: Leif Magne Hjelseng
Org.nr: 967 518 190 MVA
E-post: iris@iris-salten.no

Iris Service AS
Daglig leder: Monica Novik Tennfjord
Org.nr: 984 019 327 MVA 

Telefon: 75 50 75 50
E-post: service@iris-salten.no
 

Retura Iris AS
Daglig leder: Anders Tverbakk
Org.nr: 984 019 351 MVA

Kundeservice Retura Iris: 
Telefon: 75 50 75 60
E-post: iris@retura.no
 

Iris Produksjon AS
Harald Østbø
Org.nr: 988 931 268 MVA
Telefon: 75 50 75 50
E-post: produksjon@iris-salten.no 
 

Mivanor AS
Daglig leder: Fredrik Korpe
Org.nr: 914 419 883 MVA
Telefon: 75 50 75 50
E-post: post@mivanor.no 
 

Postadresse for alle selskapene: 
Postboks 6094
8031 Bodø
 

Besøksadresse:
Vikan avfallsanlegg og miljøtorg,
Vikan,
8031 Bodø.