Morselskapet Iris Salten IKS og døtrene Iris Service AS, Retura Iris AS, Iris Produksjon AS og Mivanor AS har alle sin hovedvirksomhet og administrasjon på Vikan. 

Besøksadresse er Bodøveien 1345.

Kundeservice  
Telefon: 75 50 75 50
Åpningstiden på kundesenteret er fra 08.00-15.30 mandag til fredag. 
Lørdag og søndag: Stengt. 
E-post: kundesenter@iris-salten.no
 

OVERSIKT OVER KONTAKTINFORMASJON TIL HELEIDE DATTERSELSKAP

Iris Salten IKS
Adm.dir: Leif Magne Hjelseng
Org.nr: 967 518 190 MVA
E-post: iris@iris-salten.no

Iris Service AS
Daglig leder: Monica Novik Tennfjord
Org.nr: 984 019 327 MVA 

Telefon: 75 50 75 50
E-post: service@iris-salten.no
 

Retura Iris AS
Daglig leder: Anders Tverbakk
Org.nr: 984 019 351 MVA

Kundeservice Retura Iris: 
Telefon: 75 50 75 60
E-post: iris@retura.no
 

Iris Produksjon AS
Harald Østbø
Org.nr: 988 931 268 MVA
Telefon: 75 50 75 50
E-post: produksjon@iris-salten.no 
 

Mivanor AS
Daglig leder: Fredrik Korpe
Org.nr: 914 419 883 MVA
Telefon: 75 50 75 50
E-post: post@mivanor.no 
 

Postadresse for alle selskapene: 
Postboks 6094
8031 Bodø