Åpningstider:
Torsdag 13:00 - 18:00
Lørdag fra 1.april - 1.september10:00 - 14:00
Bevegelige helligdagerStengt
PåskeaftenStengt
Pinseaften10:00-14:00
Julaften og nyttårsaftenStengt

Husk sortering!

På mottaket skal avfalles fordeles på ulike containere. Mye av det sorterte avfallet er gratis å levere. Sorter derfor avfallet før du pakker det inn i bilen eller tilhengeren, slik at avfall som leveres gratis enkelt kan plukkes ut.

Betaling

På Miljøtorg Tømmernes beregner kundebehandler på torget pris etter avfallets volum. Betaling kun med bankkort.

Næringskunder må søke om bedriftsavtale på forhånd dersom de ønsker faktura tilsendt. Det enkleste vil for de fleste være å betale med kort.

Her finner du prisliste for privatkunder som gjelder for Miljøtorg Tømmernes.