Åpningstider
Mandag - Fredag10:00 - 20:00
Lørdag10:00 - 16:00
Bevegelige helligdagerStengt
Onsdag før skjærtorsdagStengt
PåskeaftenStengt
Pinseaften10:00-16:00
Julaften og nyttårsaftenStengt
Romjula10:00-17:00
1. NyttårsdagStengt

 

På miljøtorg Bodø kan du levere:

  • farlig avfall
  • småelektro (ikke større enn en mikrobølgeovn)
  • klær til gjenbruk
  • emballasje av glass, hermetikk og husholdningsplast
  • papp og papir
  • restavfall
  • metall

 

Husk sortering

På miljøtorget fordeles avfallet i ulike containere, og mye av avfallet er gratis å levere.

Tips! Sorter før du kommer, slik at avfall som leveres gratis enkelt kan plukkes ut.

 

Betaling

Vi har en selvbetjent stasjon for restavfallet. Her beregnes prisen etter avfallets vekt, og du betaler med kort.

Se priser for levering på miljøtorg Bodø.

 

Næringskunder

Næringskunder som skal levere større mengder avfall, må av plassmessige hensyn levere dette på Miljøtorget på Vikan. Avfall som blir levert på Miljøtorg Bodø blir ikke registrert i bedriftens miljøregnskap. Det er ikke mulig å inngå faktureringsavtale ved dette Miljøtorget.