Åpningstider
Mandag, onsdag og fredag10:30 - 17:00
Tirsdag og torsdag12:00-19:00
Lørdag10:00 - 14:00
Bevegelige helligdagerStengt
Onsdag før skjærtorsdagStengt
PåskeaftenStengt
Pinseaften10:00 - 14:00
Julaften og nyttårsaftenStengt
Redusert åpningstid i romjula10:00 - 14:00

 

Gjennomsiktig sekk til avfallet

Våre operatører gjennomfører en mottakskontroll av avfallet som leveres til miljøtorget. Dette gjør vi for å  for å forhindre at farlig avfall og elektrisk avfall ikke havner sammen med annet avfall, i tillegg til å kunne veilede kunden i hvilke avfallstyper som skal sorteres hvor.

Derfor ber vi våre kunder om å bruke en gjennomsiktig sekk når man leverer avfall på et av våre miljøtorg. Les mer om endringen her:
​​​​
Lever avfall i gjennomsiktig sekk

Takk for at du sorterer avfallet ditt før du besøker torget!

Sortering og betaling

Husholdningskunder leverer de fleste avfallstyper kostnadsfritt på miljøtorget. Dette er en del av tjenesten du betaler for via renovasjonsgebyret. Du må betale for å levere avfall som er restavfall og bildekk med og uten felg:

Priser privatkunder

 

Leveringsbegrensing 

Som følge av plassmangel på torget er det satt en begrensning for hva du kan og ikke kan levere på miljøtorg Bodø.
 

Dette kan du levere:

 • Farlig avfall
  Obs! Vinduer og dører produsert før 1990 er farlig avfall. Disse må, som følge av plassmangel, leveres på miljøtorg Vikan.
 • Småelektro
  Som følge av plassmangel kan vi ikke ta imot større enn en mikrobølgeovn. Det er mulig å levere større hvitevarer til Power Bodø eller Elkjøp Bodø
 • Klær til gjenbruk
 • Emballasje av glass og emballasje av metall
 • Husholdningsplast
 • Papp og papir
 • Restavfall
 • Metall
 • Grener og kvist - dette må leveres i bunter på maks 2 meter og 20 kilo per bunt.
  Grenene må buntes med tråd av naturmateriale (hamptråd, hyssing eller lignende)
 • Gress og løv - dette kan du enten levere i sekker for hageavfall som du kjøper på miljøtorget eller du kan bruke gjennomsiktig plastsekk. Bruker du en gjennomsiktig plastsekk må du ikke kaste hele sekken i containeren, men tømme sekken for innhold. 
   

Dette kan du ikke levere

 • trevirke
 • hvitevarer større enn mikrobølgeovn
 • Store røtter og trestammer 
 • Stein og jord

Nærmeste miljøtorg som tar imot disse avfallstypene er Miljøtorg Vikan.

Frakt av avfall til torget

Vi ber om at du frakter husholdningsavfall med varebil, personbil og eventuelt biltilhenger når du besøker miljøtorg Vikan. Årsaken til disse retningslinjene er både for å sikre en trygg avlastning av avfall inne på miljøtorget.
 

Næringskunder

En vurdering av om avfallet er næringsavfall eller ikke, gjøres i mottakskontroll. Med næringsavfall menes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. 

En kunde som tar med avfall som blir vurdert til å være næringsavfall vil bli avvist på miljøtorg Bodøelv. Miljøtorget er kun beregnet for mottak av avfall fra husholdningskunder, og i mottakskontroll er oppgaven også å forhindre at næringsaktører benytter seg av en tjeneste som er finansiert av husholdningene i Salten.

Det finnes miljøstasjoner for avfall fra næring både i sentrum og ved Vikan Avfallsanlegg. Nærinsaktører kjører da ikke inn på miljøtorget på Vikan, men videre oppover og til det røde vektbygget for videre henvendelse til bedriftstorg.
 

Forhåndsreservasjon av beløp

Iris foretar en forhåndsreservasjon på 200 kroner ved levering av restavfall på våre miljøtorg.

Det samme skjer når du fyller drivstoff, overnatter på hoteller, leier bil og andre tjenester/produkter der det endelige beløpet er ukjent når det belastes med kort eller andre betalingsinstrumenter. 
 
Finansbransjen, ved VISA, Mastercard og BankAxept, begrunner innføringen av forhåndsreservasjon med at det har vært en rekke svindelforsøk i tidligere ordning hvor beløpet ble trukket i etterkant.

På terminalen på miljøtorget blir kunden informert om reservasjonen og vilkår for dette, før det gis anledning til å kaste restavfall. Dersom kunden ikke aksepterer dette, og dermed ikke ønsker å fortsette, kan kjøpet avbrytes. Iris underlagt gjeldende betalingsløsninger på markedet for å kunne opprettholde sin tjeneste.

Hvis reservasjon ikke annulleres når den skal, må du ta kontakt med din bank. Banken vil kunne slette BankAxept-reservasjonen.