Arbeidet med å etablere Iris Miljøtorg Halsa er startet. Åpningen vil skje andre halvår 2018.