Arbeidet med å etablere Iris Miljøtorg Halsa er startet. Åpningen vil skje høsten 2017.