Høsten 2015 tok Halsa grendelag kontakt med Iris for å få etablert et Miljøtorg på Halsa. Tre år etter er torget på plass og klar til å ta imot avfall fra innbyggere og næringsliv i regionen. 

Miljøtorget på Halsa ligger på høyre side av veien like før man kommer til Halsa fra nord. Miljøtorget vil ha fast åpningsdag på tirsdager fra kl. 13:00-18:00. Første ordinære åpningsdag blir tirsdag 2. oktober 2018. 

Se også artikkel fra åpningsdagen.