Åpningstider:
Tirsdag13:00-18:00
Lørdag 1. april - 1. november10:00-14:00
Første lørdag i jan., feb., mars., nov. og des.10:00-14:00
Bevegelige helligdagerStengt
PåskeaftenStengt
Pinseaften10:00-14:00
Jul- og nyttårsaftenStengt
Tirsdag i romjula09:00-14:00


 

Husk sortering

På miljøtorget fordeles avfallet i ulike containere, og mye av avfallet er gratis å levere.

Tips! Sorter før du kommer, slik at avfall som leveres gratis enkelt kan plukkes ut.

 

Betaling

På Miljøtorg Halsa beregnes pris etter avfallets volum. Betaling skjer kun med bankkort.

Se priser for levering på miljøtorg Halsa.

 

Næringskunder

Næringskunder må søke om bedriftsavtale på forhånd dersom de ønsker faktura tilsendt. Det enkleste vil for de fleste være å betale med kort.
 

Vårt nyeste miljøtorg

Miljøtorget på Halsa åpnet 2. oktober 2018, etter at Halsa Grendelag i 2015 tok kontakt med Iris for å få etablert et miljøtorg. Tre år etter var altså torget på plass og vi var klare til å ta imot avfall fra innbyggere og næringsliv i regionen.

Se artikkel fra åpningsdagen.