Åpningstider:
Tirsdag12:00-18:00
Lørdag (15. april-15. oktober)Åpent oddetallsuker 10:00-14:00
Lørdag (16 oktober-14. april)Stengt
Bevegelige helligdagerStengt
PåskeaftenStengt
PinseaftenStengt
Jul- og nyttårsaftenStengt
Redusert åpningstid i romjula10:00-14:00

 

Gjennomsiktig sekk til avfallet

Våre operatører gjennomfører en mottakskontroll av avfallet som leveres til miljøtorget. Dette gjør vi for å  for å forhindre at farlig avfall og elektrisk avfall ikke havner sammen med annet avfall, i tillegg til å kunne veilede kunden i hvilke avfallstyper som skal sorteres hvor.

Derfor ber vi våre kunder om å bruke en gjennomsiktig sekk når man leverer avfall på et av våre miljøtorg. Les mer om endringen her:

LEVER AVFALL I GJENNOMSIKTIG SEKK

Takk for at du sorterer avfallet ditt før du besøker torget!

Sortering og betaling

Husholdningskunder leverer de fleste avfallstyper kostnadsfritt på miljøtorget. Dette er en del av tjenesten du betaler for via renovasjonsgebyret. Du må betale for å levere avfall som er restavfall og bildekk med og uten felg.

På Miljøtorg Halsa beregnes pris etter avfallets volum

Priser privatkunder
 

Frakt av avfall til torget

Vi ber om at du frakter husholdningsavfall med varebil, personbil og eventuelt biltilhenger når du besøker miljøtorg Vikan. Årsaken til disse retningslinjene er både for å sikre en trygg avlastning av avfall inne på miljøtorget.
 

Næringskunder

En vurdering av om avfallet er næringsavfall eller ikke, gjøres i mottakskontroll. Med næringsavfall menes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. 

Næringskunder kan levere avfall til miljøtorg Halsa, men må betale for å benytte seg av denne tjenesten. Årsaken til dette er at driften av våre miljøtorg er en del av den kommunale renovasjonsordningen som betales av husholdningene i Salten.

Kunden kan betale med bankkort ved levering, men må søke om bedriftsavtale på forhånd dersom de ønsker faktura tilsendt. For å opprette kundeavtale for levering av næringsavfall til miljøtorget, send en e-post til iris@iris-salten.no. Merk e-posten med "Kundeavtale om levering av næringsavfall til miljøtorg".

Prisliste næringskunder
 

Forhåndsreservasjon av beløp

Iris foretar en forhåndsreservasjon på 200 kroner ved levering av restavfall på våre miljøtorg.

Det samme skjer når du fyller drivstoff, overnatter på hoteller, leier bil og andre tjenester/produkter der det endelige beløpet er ukjent når det belastes med kort eller andre betalingsinstrumenter. 
 
Finansbransjen, ved VISA, Mastercard og BankAxept, begrunner innføringen av forhåndsreservasjon med at det har vært en rekke svindelforsøk i tidligere ordning hvor beløpet ble trukket i etterkant.

På terminalen på miljøtorget blir kunden informert om reservasjonen og vilkår for dette, før det gis anledning til å kaste restavfall. Dersom kunden ikke aksepterer dette, og dermed ikke ønsker å fortsette, kan kjøpet avbrytes. Iris underlagt gjeldende betalingsløsninger på markedet for å kunne opprettholde sin tjeneste.

Hvis reservasjon ikke annulleres når den skal, må du ta kontakt med din bank. Banken vil kunne slette BankAxept-reservasjonen.